Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

09 Ekim 2023 2023-11-11 16:26

Psikoloji dünyasında, kişilere yardım arayan veya yardıma ihtiyaç duyan bireylere “danışan” denir.

Danışanlar, kendi gözlerinde veya diğer insanların gözünde yaşadıkları sorunlarla başa çıkamamaktadırlar. Kendilerini daha iyi yaşayamadıkları hissiyle mücadele edip yeni bir yol arayışı içindedirler. Duygusal dalgalanmalara neden olan krizler, sıkıntılar, kaygılar, endişeler, zorluklar ve hayal kırıklıkları, psikolojik danışma ihtiyacını doğurur. Danışanlar, yaşamlarındaki sorunları etkili bir şekilde yönetemedikleri için psikolojik danışmanlara başvururlar. Burada sorunların üstesinden gelme yöntemlerini bilmedikleri gibi, aynı zamanda bu sorunları aşabileceklerine dair inançlarını da yitirmişlerdir. Denenen çözümler işe yaramadığında, umutsuzluk ve hayal kırıklığı daha da büyümüştür.

Psikolojik Danışmanlık’ın Etkisi

Sebep ne olursa olsun, bilinçsiz şüpheler ve nedeni olmayan korkular, psikiyatrik sorunlar, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, sorunlu ilişkiler, orta yaş krizi, ekonomik sıkıntılar, iş hayatındaki dalgalanmalar veya fiziksel ve duygusal travmalar gibi, yardıma ihtiyaç duyulan bir sorun vardır. Sorunları kasıtlı olarak yaratsak da veya yıkıcı bir travmatik olayla karşılaşsak da, psikolojik danışma ile bu sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkmak mümkündür.

Psikolojik danışmanlığın amacı, sorunları doğrudan çözmek değil, danışana krizi veya sorunu daha etkili bir şekilde yönetmesine veya fark etmediği yeni çözüm yollarını keşfetmesine yardımcı olmaktır. Her sorun aslında yeni öğrenme fırsatları sunar. Önemli olan bu öğrenilenleri yeni durumlara uygulayabilme yeteneğidir.

Birçok danışan, evlilikleri ve iş hayatlarında tıkanmış gibi hissederler, herhangi bir hedefleri veya motivasyonları kalmamıştır. Kendi değerlerinden uzaklaşmış, idealleriyle uyumlu bir yaşamın huzursuzluğunu hissederler, suçluluk duyarlar ve hayal kırıklığı yaşarlar. Bu danışanlar, psikolojik danışma için başvurmanın nedeni sorunlarıyla başa çıkmak değil, hayatlarını anlamlı kılmak ve daha tatmin edici bir yaşam sürmektir. Burada psikolojik danışmana düşen görev, nelerin daha iyi olabileceğini ve nasıl daha iyi olabileceğini göstermektir.

Bu bağlamda, psikolojik danışmanlığın iki amacı olduğunu söyleyebiliriz:

  1. Danışanlara sorunlarını yönetme becerisi kazandırmak ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak.
  2. Danışanların kendi kendilerine daha iyi yardım edebilme yeteneklerini geliştirmek.

Psikolojik danışmanlar, bu hedeflere ulaşmak için yapıcı bir değişim sağlamak için çalışırlar. Örneğin, nedensiz korkular yerini güvene bırakır, endişe huzura dönüşür, kanser hastaları yaşama sıkıca sarılır, monoton bir evlilik renklenir, şiddet ve duygusal travma yaşamış biri cesaretini bulur, üniversite sınavlarına hazırlanan gençler korku ve motivasyon eksikliği ile başa çıkabilirler, kalp ameliyatını erteleyen bir kişi cesaretle ameliyat olur, ilişkisi sona eren bir genç kız kendisine yeni fırsatlar sunar, öfke krizleri geçiren bir çocuk daha anlayışlı hale gelir.

Tüm bu sorunlar için psikolojik danışma hizmeti alınabilir. Psikolojik danışmanlar, sorunları tanımada ve geliştirmede, mantıklı kararlar alma becerilerini artırma ve kişiler arası iletişim becerilerini geliştirme konularında yardımcı olurlar.

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn Danışmanlığı, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık türüdür. Bu danışmanlık, hamilelik, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ebeveynlere rehberlik etmek için sunulur. Ebeveyn danışmanlığı, çocuklar ve ergenlerle çalışmanın vazgeçilmez bir parçasını oluşturur.

Oyun Terapisi

Oyun, genellikle eğlence ve çocuklarla ilişkilendirilir, ancak aslında daha derin bir anlama sahiptir. Oyun, özellikle çocuklar için sadece eğlenmekle kalmaz, aynı zamanda kendilerini ifade edebildikleri ve yaşadıkları olayları anlamlandırabildikleri bir faaliyettir.

Psikolojik Danışmanlık ve ihtiyaçlarınızla ilgili her konuyu görüşebileceğiniz danışmanlık hattımızla görüşme sağlayabilirsiniz.