İngilizce Drama

19 Haziran 2023 2023-07-17 15:33
Branş

English Drama

Bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.
Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

english-drama
english-drama-marti

Benefits of English Drama

 • Eleştirel düşünme yeteneğinin gelişimine katkı sağlar. Böylece birey, kendine
  sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırmacı olmaya yönelir.
 • Soyut ve teorik olayların ya da kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı
  olur.
 • Toplulukta doğru ve etkin konuşma yeteneği kazandırır.
 • Öğrenmenin kolay ve eğlenceli kısımlarının keşfedilmesini sağlayarak, öğrenme
  sürecini oyunlaştırır.
 • Kendi güçlerini keşfeden çocukların, özgüvenli bireyler olarak yetişmelerini sağlar.
 • Hayal gücünün sınırları genişletir, böylece üretkenliği arttırır.
 • Empati duygusunun gelişimini sağlar.
  Grup çalışması olması sebebiyle sosyalleşmeyi sağlayarak, ekip olma duygusuna
  yatkınlık kazandırır.
 • Doğru ses, diksiyon, mimik ve beden kullanımı ile etkin ifade biçimi kazandırır.
 • Zamanı doğru ve verimli kullanmayı öğreterek planlama yeteneği kazandırır.

Frequently Asked Questions

İngilizce Drama branşı için tanışma dersleriniz mevcut mu?

Evet, her branşımızda olduğu gibi İngilizce Drama branşımız için de tanışma dersi bulunmaktadır. Tanışma derslerimizle ilgili bilgi almak için 0 (552) 333 18 33 numaralı hattımızı arayabilir ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Get Information

  ya da