Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

09 Ekim 2023 2023-11-11 16:27

Oyun, genellikle eğlence ve çocuklarla ilişkilendirilir, ancak aslında daha derin bir anlama sahiptir. Oyun, özellikle çocuklar için sadece eğlenmekle kalmaz, aynı zamanda kendilerini ifade edebildikleri ve yaşadıkları olayları anlamlandırabildikleri bir faaliyettir.

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi, çocukların duygusal ifadelerini düzenleyebilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri için çeşitli oyunlar ve oyuncaklar kullanarak uygulanan psikolojik bir yaklaşımdır. Oyun terapisi, çocukların yaşadıkları stres, travma, duygusal ve sosyal sorunlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olur.

Çocukların bilişsel gelişimleri gereği duygu ve düşüncelerini doğrudan ifade etmekte zorlandıkları göz önüne alındığında, oyun terapisi, terapistlerin çocukların oyunları yoluyla ifade etmek istedikleri şeyleri anlamalarına ve sağlıklı bir şekilde gelişmelerine yardımcı olmalarını sağlar.

Özellikle küçük yaşlardaki çocuklar, sorunlarını yetişkinler gibi sözlü olarak ifade edemezler. Bu nedenle oyun terapisi, çocuklara kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam sunar. Çocuklar, düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini oyunlar aracılığıyla ifade edebilirler. Bu sayede terapistle işbirliği yaparak çocuğun oyun yoluyla ifade edemediği problemler üzerine odaklanılabilir.

Alanında uzmanlaşmış psikologlar, çocuklar için güvenli bir ortam oluşturur. Bu ortam, çocuğun ev, okul ve sosyal çevresinden farklıdır. Terapist, çocuğun kendi kendine ifade etmesini, isteklerini dile getirmesini ve daha cesur ve rahat olmasını teşvik eder.

Oyun terapilerinde, terapist çocuğun duygusal ifadesini teşvik eden ve kolaylaştıran oyuncaklar seçer. Çocuklar oyun terapisi sırasında oyunlar aracılığıyla yaşadıkları kesitleri ve duygularını ifade ederler ve sorunların kaynağına dair ipuçları verirler.

Çocuklar oyun oynarken, hem hayal güçlerini hem de duygusal tepkilerini yansıtırlar. Oyun terapisti, çocuğu gözlemleyerek sorunun kökenini anlamaya çalışır. Oyunun doğallığı ve akıcılığı, sorunların oyun içinde çözülmesine yardımcı olur. Oyun terapisi, çocukların empati, olumlu iletişim ve agresif davranışlardan kaçınma gibi sosyal ve bilişsel beceriler kazanmasına yardımcı olur.

Oyun Terapisi: Kökeni ve Gelişimi Oyun terapisi, 20. yüzyılın başlarında psikanaliz ve çocuk gelişimi alanlarındaki çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sigmund Freud’un psikanalitik kuramı, Anna Freud ve Melanie Klein gibi önemli isimlerin çocuk psikoterapisine katkıları, oyun terapisinin temellerini atmıştır.

Bu dönemde oyunun, çocukların duygularını ve düşüncelerini ifade etmek için kullandıkları temel bir araç olduğu kabul edilmeye başlandı. 20. yüzyılın ortalarında oyun terapisi daha da gelişti ve farklı yaklaşımlar ortaya çıktı. Virginia Axline tarafından geliştirilen kapsayıcı oyun terapisi modeli ve Carl Rogers’ın müşteri merkezli terapi yaklaşımı gibi önemli teoriler, oyun terapisinin bugünkü şeklini aldı.

Oyun terapisi, çocukların oyunu kullanarak duygusal iyileşmelerine yardımcı olan etkili bir terapi yöntemi olarak kabul gördü. Oyun terapisi, çocukların hayatı anlamlandırma ve kendilerini ifade etme biçimi olan oyunun iyileştirici gücünü keşfeden uzmanlar tarafından geliştirildi ve yaygınlaştırıldı.

Farklı Oyun Terapisi Türleri Oyun terapisi, uzman psikologlar tarafından uygulanan bir terapi türüdür. Bu terapiyi uygulayan profesyonellere “oyun terapisti” denir. Oyun terapisi alanında çeşitli yaklaşımlar ve ekoller bulunur. Psikologlar, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve terapistle çalışma deneyimlerine göre en uygun olan yöntemi seçerler. İşte sık kullanılan oyun terapisi yaklaşımlarından bazıları:

 1. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi: Bu yaklaşımda terapist, çocuğa güven sağlar, ona ilgi gösterir ve kabul ettiğini açıkça ifade eder. Terapist, çocuğun sorunlarını ifade etmesi ve çözmesi için alan sağlar. Oyunda çocuğun yönlendirdiği bir süreç izlenir.

 2. Yapılandırılmış Oyun Terapisi: Terapist, terapi seanslarını yapılandırır ve hangi oyunların oynanacağına karar verir, ancak her şey çocuğun rızası ve ihtiyaçlarına göre yapılır.

 3. Deneyimsel Oyun Terapisi: Terapist, çocuğu oyunda yönlendirmez. Çocuk, kendi oyunlarını seçer ve deneyimler. Terapist sadece gözlem yapar veya çocuğa katılır, ancak yönlendirme yapmaz.

Oyun Terapisi Kimlere Uygulanır?

Oyun terapisi, sadece çocuklara uygulanır ve 2-11 yaşları arasındaki çocuklar için en uygun yaş aralığıdır. Ancak bazı durumlarda çocuğun gelişimine bağlı olarak 11 yaşından büyük çocuklar da oyun terapisi görmeye başlayabilir. Oyun terapisi, çocukların yaşlarına ve bilişsel gelişimlerine göre uyarlanır. Oyuncaklar ve oyunlar, çocuğun yaşına ve terapinin amacına uygun olarak seçilir.

Oyun Terapisi Hangi Durumlar İçin Kullanılır?

Oyun terapisi, birçok farklı durum ve sorunla başa çıkmak için kullanılır. Aşağıdaki durumlar ve çocuk grupları için oyun terapisi uygundur:

 • Anne ve babası boşanmakta olan veya boşanmış çocuklar
 • Evlat edinilmiş veya kurum bakımına verilmiş çocuklar
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı almış çocuklar
 • Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar
 • Kardeş kıskançlığı ve anlaşmazlıkları yaşayan çocuklar
 • Konuşma bozukluğu olan çocuklar
 • Uyku problemleri veya kabuslar gören çocuklar
 • Kaygı, fobi veya korku problemleri yaşayan çocuklar
 • Ailesinden birini kaybetmiş veya yas süreci yaşayan çocuklar
 • Herhangi bir türde istismara uğramış çocuklar

Oyun Terapisinin Faydaları Oyun terapisi, çocuklar için birçok fayda sağlar. Bu faydalar, çocuğun yaşına, sorunlarına ve terapinin nasıl uygulandığına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki faydalar görülebilir:

 • Duygularını tanımak ve ifade etmeyi öğrenme
 • Özgüvenin artması
 • Olumsuz duyguları kontrol etmeyi ve ihtiyaçları sakin bir şekilde ifade etmeyi öğrenme
 • Sorumluluk alma ve sorumluluklarını yerine getirme yeteneğinin gelişmesi
 • Sorunların farklı bir bakış açısıyla ele alınabilmesi
 • Kendini rahatlatma ve sakinleştirme stratejileri öğrenme
 • Empati ve olumlu iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesi
 • Korkuları ve fobileri aşma

Sonuç olarak, oyun terapisi, çocukların duygusal iyileşmesine, sorunlarına daha iyi odaklanmasına ve gelişimsel becerilerini güçlendirmesine yardımcı olan etkili bir terapi türüdür. Bu terapi, çocukların yaşadıkları sorunlara uygun bir şekilde çözüm bulmalarını kolaylaştırır ve duygusal sağlıklarını destekler.

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn Danışmanlığı, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık türüdür. Bu danışmanlık, hamilelik, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ebeveynlere rehberlik etmek için sunulur. Ebeveyn danışmanlığı, çocuklar ve ergenlerle çalışmanın vazgeçilmez bir parçasını oluşturur.

Oyun Terapisi ve ihtiyaçlarınızla ilgili her konuyu görüşebileceğiniz danışmanlık hattımızla görüşme sağlayabilirsiniz.