KVKK: Açık Rıza Metni

KVKK: Açık Rıza Metni

27 Mart 2023 2023-06-08 19:42

Sevgili Velimiz ve Öğrencimiz,

Merkezi Tuzla, İstanbul adresinde bulunan Ekin Tekelioğlu (Martı Sanat Akademi), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla tarafınıza tebliğ etmiş olduğu “Kişisel Verilerinizin Korunması: Aydınlatma Metni” başlıklı metin kapsamındaki amaç ve detaylarla sınırlı ve bağlı olmak kaydıyla,

Martı Sanat Akademi tarafından sizlere sunulan eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi, tanıtımı, yürütülmesi ve iyileştirilmesi kapsamında, Martı Sanat Akademi’ye kayıt esnasında iletmiş olduğunuz ve/veya eğitim hizmeti süresince ileteceğiniz, size ve/veya yasal temsilcisi bulunduğunuz öğrencimize ait sağlık verileri (kan grubu, hastalık bilgisi vb.), dernek/vakıf/sendika üyelik bilgileri, kılık kıyafet verileri (akademi içinde, gösterilerde ve etkinliklerde giyilebilecek kıyafetlere ilişkin veriler), görsel ve işitsel verilerin (görüntü kayıtları, video çekimi, ses kayıtları, poster ve broşürlerde kullanılan görseller, sosyal mecralarda paylaşılan gönderiler vb.) Martı Sanat Akademi program ve eğitimleri hakkında bilgi verilmesi, Martı Sanat Akademi sosyal medya hesaplarında, çevrimiçi mecralarda, tanıtım ve etkinlik haberlerinde kullanılması, tanıtım amaçlı broşür, poster ve kitapçıklarda yer alması, eğitim, arşivleme, gösteri video çekimi, açık dersler, sınavlar sırasında kayıt alınması ve ilgilendiğiniz branşlar hakkında pazarlama ve tanıtım yapılması amaçlarıyla ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, Martı Sanat Akademi tarafından işlenmesine, arşiv hizmeti alınan üçüncü kişilere aktarılmasına, Martı Sanat Akademi’nin birlikte çalıştığı sosyal medya ve reklam ajansına aynı amaçlarla aktarılmasına, gerektiği takdirde akademinin diğer birimleriyle, hissedarlarıyla, Martı Sanat Akademi’nin diğer okullarıyla ve bunların hissedarlarıyla ve yasal olarak bu bilgileri talep etme yetkisi olan kişiler ile paylaşılmasına ve bu kapsamda işlenmesine yönelik olarak, açık rızanız ile muvafakat edip etmediğinizi lütfen aşağıdaki seçeneklerden birinin yanına imzanızı atmak suretiyle belirtiniz.

Saygılarımızla,
Martı Sanat Akademi

Ad Soyad      :
Tarih         : __ / __ / __

  • Açık rızam ile muvafakat ediyorum.

    İmza: