Yaratıcı Drama

18 Mart 2023 2023-12-07 13:18
Branş

Yaratıcı Drama

Bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.
Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

masks_curtain_blue-min
yaratici-drama-min

Yaratıcı Dramanın Faydaları

 • Eleştirel düşünme yeteneğinin gelişimine katkı sağlar. Böylece birey, kendine
  sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırmacı olmaya yönelir.
 • Soyut ve teorik olayların ya da kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı
  olur.
 • Toplulukta doğru ve etkin konuşma yeteneği kazandırır.
 • Öğrenmenin kolay ve eğlenceli kısımlarının keşfedilmesini sağlayarak, öğrenme
  sürecini oyunlaştırır.
 • Kendi güçlerini keşfeden çocukların, özgüvenli bireyler olarak yetişmelerini sağlar.
 • Hayal gücünün sınırları genişletir, böylece üretkenliği arttırır.
 • Empati duygusunun gelişimini sağlar.
  Grup çalışması olması sebebiyle sosyalleşmeyi sağlayarak, ekip olma duygusuna
  yatkınlık kazandırır.
 • Doğru ses, diksiyon, mimik ve beden kullanımı ile etkin ifade biçimi kazandırır.
 • Zamanı doğru ve verimli kullanmayı öğreterek planlama yeteneği kazandırır.

Sıkça Sorulan Sorular

Yaratıcı Drama branşınızda yetişkinlere yönelik de dersler mevcut mu?

Elbette. Derslerimize yetişkin öğrenci olarak katılmak mümkündür.

Yaratıcı Drama branşı için tanışma dersleriniz mevcut mu?

Evet, her branşımızda olduğu gibi Yaratıcı Drama branşımız için de tanışma dersi bulunmaktadır. Tanışma derslerimizle ilgili bilgi almak için 0 (552) 333 18 33 numaralı hattımızı arayabilir ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi alın

  ya da