Teknik Bale

24 Mart 2023 2023-03-24 16:36
Bale

Teknik Bale

Teknik 1

Sınıflarımızda öğrencilere mekansal farkındalık ve yön duygusunu, kol, baş ve bacak koordinasyonunu, temel bale hareketleri ile beden farkındalığını öğretmek hedeflenir. Öğrenciler hazırlık sınıflarından farklı olarak barda da çalışmaya başlarlar, hareket kombinasyonları çeşitlenir. Plie, battement tendu, rises gibi temel hareketlerin profesyonel bale formuna daha yakın yapılması beklenir. Ders her seviyede olduğu gibi limbering, stretching ve güçlenme egzersizleriyle başlar, paralel, birinci ve ikinci ayak pozisyonları, plie, battement tendu, passe, soutes, jumps, ağırlık transferi, sahne yürüyüşleri, skips, gallops, por de bras vb hareketlerle devam eder, gösteri dansları, mimik çalışmaları ve reverance ile sona erer.

Teknik 2

Sınıflarımızda öğrencilerimizden önceki yıllarda yapılan çalışmaların üzerine, çeşitli hareket kombinasyonları ekleyerek profesyonel bale disiplin ve formuna daha yakın yapmaları beklenir. Amaç her seviyede, sınıfta, öğrencilerimizi daha da iyi ve doğru formda bale yapar hale getirmektir.

Derslerde profesyonel bale hayatlarının vazgeçilmezi olan bar harketleri daha çok yer almaya başlar. Üçüncü ayak pozisyonu, dönüş hazırlıkları, springs, petit jetes, fondu, grand battements vb hareketler müfredatlarına eklenir.