Tiyatro

Tiyatro, duyguların keşfi, kabullenişi ve ifadesidir. Bu ifadenin temelinde bağlantısallığı bir düzlemde yakalayarak onu tekrar tekrar yaşama\oynama sanatıdır. Ondaki gerçeklik bildiğimiz gerçeklikten ayrı ama aynı zamanda onunla içiçe bir gerçeklik yaratır.